INFORMACE PRO RODIČE

Meningokoková meningitida

V České republice se vyskytuje ročně kolem 100 onemocnění, které jsou nejčastěji vyvolány meningokoky skupiny B a C. Na trhu je očkovací látka proti typu C, která může zabránit cca 20 % meningokokových meningitid a  kombinovaná očkovací látka proti typům A, C, W-135, Y.

Původce:

Původcem onemocnění, které postihuje pouze člověka, je gramnegativní diplokok Neisseria meningitidis, který se vyskytuje ve 13 séroskupinách. Za 80 % onemocnění, která jsou označována jako invazivní meningokoková onemocnění (IMO), jsou zodpovědné sérotypy skupiny A, C, B, W135, Y. Na území České republiky jasně převládá typ B a C. V některém roce převažuje B, v jiném C, v posledních letech je to typ B. V některých oblastech světa jsou však vyvolavateli těchto infekcí meningokoky jiných skupin. Zde mohou být zdrojem i epidemických výskytů. Meningokoky ze skupiny A se uplatňují především v Africe (meningitis belt) nebo Číně. Typ Y je vyvolavatelem 10 - 15 % pneumonií v USA. Na arabském poloostrově v souvislosti s cestami muslimských věřících do Mekky dochází k epidemiím vyvolaným séroskupinou W-135.

Klinický obraz:

Meningokok může být vyvolavatelem několika klinických jednotek, které se dají v zásadě rozdělit na invazivní a neinvazivní. Mezi neinvazivní patří zánět nosohltanu, pneumonie, bronchitida, vzácněji otitida, konjunktivitida. Popisována je i artritida a endokarditida. K invazívním meningokokovým onemocněním (IMO) patří meningokoková meningitida a sepse, které patří k nejobávanějším. Jde o jedny z nejrychleji a nejdramatičtěji probíhajících infekčních onemocnění vůbec.

Úmrtnost na ně dosahuje vysokého procenta. Průměrně zemře na tyto infekce 10 % postižených. Avšak u sepse je úmrtnost až 25% a u průběhu spojeného s krvácením do nadledvin je i při adekvátní léčbě prognóza nepříznivá téměř ve 100 %.

Syndrom je označován jako Waterhouseův-Friederichsenův. V roce 2004 byla úmrtnost na IMO v České republice 15,2 %. Baktérie se do organismu dostává vzdušnou cestou, kdy dochází ke kolonizaci sliznice nosohltanu.

Poté dojde k invazi do organismu krevní cestou, baktérie se tak dostává do oblasti centrální nervové soustavy při meningitidě a/nebo do oběhu.

Meningokoková meningitida či sepse začínají většinou z plného zdraví, kdy se stav nemocného dramaticky změní během několika hodin. Někdy předchází krátké předchorobí s chřipkovitými potížemi, jako jsou artralgie, myalgie, pálení v nosohltanu či řidší stolice. IMO se dělí na meningitidu, meningitidu spojenou se sepsí a sepsi. Nejpříznivější průběh má meningitida, i když právě ona vypadá zpočátku nejhrozivěji. Je provázena rychlou poruchou vědomí, horečkou, meningeálním syndromem.

Na kůži se objevují projevy drobného krvácení v podobě petechií nebo sufúzí. Těch je však většinou daleko více u sepse, u které může být stav vědomí alespoň zpočátku bez alterace. Může dojít k chladnutí končetin a modrání. Porucha krevního zásobení může vyústit až v odumírání kůže a akrálních částí těla, což vede v nejtěžších případech k amputacím horních či dolních končetin, resp. jejich částí, nebo si vyžádá transplantaci při ztrátě kožního krytu.

Léčba

Léčbu lze rozdělit na kauzální a symptomatickou. Při meningokokových infekcích mají obě stejnou důležitost. Antibiotická léčba je v naprosté většině případů zahajována cefalosporiny 3. generace. Ve světě se již objevily kmeny N. meningitidis, které nejsou dobře citlivé na penicilin. V České republice jsou meningokoky na penicilin stále dobře citlivé.

Registrované očkovací látky a jejich dávkování:

Meningococcal A+C polysacharide vaccine – bivalentní polysacharidová vakcína určená pro dospělé a děti nad 5 let, podává se 1 dávka, přeočkování každé 3 roky.

Menjugate, Neis Vac-C – konjugované monovalentní vakcíny proti séroskupině C, podávají se 3 (resp. 2) dávky dětem do 1 roku, od 1 roku 1 dávka, přeočkování po 5-ti letech, vhodné i pro dospívající a dospělé pacienty.

Menveo – konjugovaná tetravalentní vakcína (A, C, Y, W-135) - podává se 1 dávka.

Nimenrix - konjugovaná tetravalentní vakcína (A, C, Y, W-135) - od jednoho roku věku, nutné přeočkování po 5-ti letech 

Cílové skupiny: dospívající (riziko zvláště při pobytech ve velkém kolektivu v uzavřených prostorech – vojna, tábory, internáty), cestovatelé do výše uvedených zemí.

Nežádoucí účinky: vakcíny obvykle dobře tolerovány.

Varia: zatím se nedaří připravit celosvětově účinnou vakcínu proti sérotypu B.

To znamená, že osobám v úzkém kontaktu s nemocným s IMO, např. rodině nebo spolužákům, jsou preventivně podávána antibiotika, která jsou na meningokoky účinná, a to perorálně po dobu 7 dnů. Po tuto dobu jsou také tyto osoby pod zvýšeným dohledem. Vzhledem k těžkým a dramatickým průběhům existovala snaha o vyvinutí očkovací látky již před desítkami let.

Do současné doby byly vyrobeny vakcíny polysacharidové, proteinové a konjugované. Neexistuje však stále univerzální očkovací látka. V České republice je z polysacharidových vakcín k dispozici vakcína A+C, dále A+C+Y+W-135. U polysacharidových vakcín je po 3 letech nutné přeočkování. Od roku 2001 je na našem trhu konjugovaná vakcína C, ve které je jako nosiče použito proteinů tetanického nebo difterického toxoidu.

Od roku 2012 je registrována konjugovaná vakcína A+C+Y+ W-135 (nimenrix). Přeočkování u konjugovaných vakcín zatím bylo stanoveno po 5-ti letech. Předpokládaná účinnost je minimálně 10 let.

Závěr

Názory odborníků se kloní k provádění očkování dostupnými vakcínami, vzhledem k tomu, že lze zabránit IMO vyvolaným meningokokem séroskupiny C a že zmírňuje průběh IMO  vyvolaným sérotypem B.

Zdroj: MUDr. Hana Roháčová, Ph. D., Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí 1., 2., 3. LF UK a IPVZ, FN Na Bulovce


Jak se k nám dostanete?
Zastávka MHD Kuldova - tramvaje č. 2,3 a autobus č. 64ARNIKA - ordinace pro děti a dorost, s.r.o.

Myslbekova 1431/29 Brno 615 00

IČ: 46992910
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8830

Arnika - ordinace pro děti a dorost, s.r.o. Vytvořilo vibko.cz | tvorba webových stránek