INFORMACE PRO RODIČE

Preventivní prohlídky

Preventivní prohlídky mají za cíl odhalit některá onemocnění ještě v době, kdy je běžný laik nepozná, a kdy lze vývoj onemocnění či vady ještě ovlivnit. Proto jejich význam nelze podceňovat.

Preventivní prohlídky se provádějí podle tzv. zdravotního řádu a jejich četnost a pořadí je uvedeno ve zdravotním průkazu dítěte. Do 1. roku života má mít dítě celkem 9 prohlídek (po návratu z porodnice, ve 14-ti dnech, 6-ti týdnech, 3 měsících, 4 měsících a pak v 6, 8, 10 a 12 měsících). Potom následují prohlídky v 18 měsíci, a dál v lichých letech tj. ve 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 a 19 letech.

Každé období je specifické a má jinou problematiku. Tím je dáno i zaměření sledování, přestože pohovor a prohlídka má stejný předpis.

První preventivní prohlídka by měla proběhnout pokud možno v rodinném prostředí. Při prvním kontaktu je kromě celkového zhodnocení zdravotního stavu dítěte i rozsáhlý edukační pohovor, který potom pokračuje při dalších návštěvách v ordinaci. Akcent je zde dáván na prevenci novorozeneckých onemocnění. Důležitá je problematika kojení a jeho optimálního využití. Součástí je i problematika ošetřovatelská a problematika preventivních opatření, sloužících pro dobrý vývoj dítěte.

Často je třeba bourat některé staré předsudky a zažité nevhodné techniky. V tomto období část dětí má ještě některé porodní či poporodní handicapy, takže mnohdy se pokračuje i v léčebných opatřeních. Toto období je velmi náročné jak pro dítě, tak i čerstvou matku, a proto vyžaduje maximálně jemný a citlivý přístup. Při prvním kontaktu je vhodné kromě pohovoru a prohlídky při řádném osvětlení a teplotě i zvážení dítěte.

Nedílnou součástí jsou i administrativní úkony, včetně zavedení dítěte do PC databáze a vypsání receptů na preventivní či léčebné prostředky. Je vhodné, aby dítě bylo včas přihlášeno (do 7 dnů) k vybrané pojišťovně.

Preventivní prohlídky v období 14-ti dnů - 1 rok

Provádí se celkové vyšetření stavu dítěte, vyšetření s přihlédnutím k věku. Celková prohlídka obsahuje zhodnocení kůže, kostry, hlavy (tvar, velikost fontanel, posouzení švů, změření obvodu hlavy, očí (postavení bulbů, spojivky), uší, nosu, dutiny ústní, později stavu chrupu, krku t.j. stavu štítné žlázy a uzlin krku hrudníku (jeho obvod a tvar), nálezu na srdci a plicích, vyšetření břicha (velikost, palpační vyšetření nitro-břišních orgánů, pupeční jizvy), vyšetření tříselné krajiny (palpační vyšetření, pulz na stehenních tepnách), vyšetření genitálu, končetin (symetrie, deformity, hybnost v kyčelních kloubech), celkové proporcionality dítěte a posouzení psychomotorického vývoje. Důležitý je od počátku stav výživy a hydratace.

Získává a doplňuje se rodinná anamnéza, posuzuje se sociální úroveň rodiny, péče o dítě. Důležitá je poradenská činnost v oblasti výživy. Ať již management kojení, tak později výživa umělá. V tomto období dochází k prvnímu očkování dětí proti závažným nemocem a poradenská činnost je zde velmi důležitá.

Prevence v období 18-ti měsíců

Prohlídky probíhají podobně jako do 1. roku, sleduje se již nutný uzávěr velké fontanely, vývoj chrupu, motorika se zaměřením na jemnou a hrubou, psychika dítěte dle chování, rozvoj řeči, sociálního chování a mnohých dalších faktorů.

Prohlídka ve 3 letech

Důraz je kladen na aktualizaci anamnestických fakt – proběhlá onemocnění. Kontroluje se očkování, případně se doplňuje vyšetření očí, sluchu, řeči, dutiny ústní se zaměřením na stav chrupu, vyšetření pulsu, genitálu, moče, hodnotí se psychomotorický vývoj dítěte. Případně pak následuje pohovor s rodiči nad vedoucí problematikou dítěte.

Předškolní = 5-ti letá prohlídka

Kromě standardních bodů obsahuje posouzení školní zralosti. V indikovaných případech se zvažuje odklad nástupu do školy, součástí je celková vyzrálost dítěte, posouzení soustředivosti, posouzení jemné motoriky, verbální vyspělosti, znalosti přechodů barev. V rodinách se zvýšeným rizikem ke kardiovaskulárním onemocněním je doporučeno vyšetření celkového cholesterolu a lipidů. Kromě základního očkování pak naplánování doplňkových očkování před vstupem do školního kolektivu (zde se dítě dostává do kontaktu s širokým okruhem kontaktů v různých věkových skupinách a tím i s větším spektrem rizik).

7-, 9-, 11-, 13-ti leté prohlídky

Obdobný postup jako u ostatních prohlídek. Rozhovor s rodiči a získání nových anamnestických fakt, kontrola očkování, případně jejich doplnění, fyzikální vyšetření, vyšetření sluchu, zraku, řeči, krevního tlaku, pulsu, dutiny ústní a stav chrupu, štítné žlázy a vyšetření moče. Zjišťujeme stav pohlavního vývoje, případně u dívek nástup menstruace. Pro dívky ve věku od 13. - 14. roku doporučujeme očkování proti infekci HPV. V případě pozitivní rodinné anamnézy výskytu kardiovaskulárních onemocnění tj. při výskytu kardiovaskulárních onemocnění (ICHS, infarkt myokardu, náhlé cévní mozkové příhody, hyperlipoproteinemie, hypertenze, obezita, diabetes mellitus) se ve 13. roce provádí vyšetření tuků v krvi, pokud se tak nestalo již při preventivní prohlídce v 5-ti letech.

15-ti letá prohlídka

Vyšetření je stejné jako u 7 - 13-ti letých, dále aktualizujeme anamnézu, je zde kontrola očkování, celkové zhodnocení stavu dítěte, stanovení nejzávažnějších odchylek a poruch od normy. U dívek doporučujeme gynekologickou prohlídku.

V některých případech část dospívajících zahajuje sexuální život. Část dívek začíná v tomto období užívat hormonální antikoncepci. Proto je v tomto věku vhodný preventivní pohovor ve smyslu ochrany před sexuálně přenosnými nemocemi a upozorňujeme na vhodnost případného doočkování proti karcinomu děložního čípku.

17-ti letá prohlídka

Doplňujeme sociální, rodinnou a osobní anamnézu, kontrolujeme očkování, hodnotíme celkový a sexuální vývoj. Závěrečné zhodnocení stavu, včetně posouzení zdravotních rizik pro další studium nebo výběr zaměstnání.

19-ti letá prohlídka - výstupní

Výstupní prohlídka, kdy kromě doplnění anamnézy a vyšetření vyhotovujeme protokol o předání zdravotní dokumentace ošetřujícímu lékaři pro dospělé. Zvýrazňujeme dominantní zdravotní problematiku jedince a doporučujeme případnou další dispenzarizaci.

Preventivní medicína má velký zdravotní efekt vzhledem k ochraně před těžkým zdravotním handicapem, ale je i z hlediska ekonomického. Je přínosná i pro pacienta a jeho rodinu. Preventivní opatření ročně odhalí tisíce poruch, které by v nepoznaných případech mnohdy skončily invaliditou, či v nejhorším případě zkrácením života až předčasným úmrtím.


Jak se k nám dostanete?
Zastávka MHD Kuldova - tramvaje č. 2,3 a autobus č. 64ARNIKA - ordinace pro děti a dorost, s.r.o.

Myslbekova 1431/29 Brno 615 00

IČ: 46992910
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8830

Arnika - ordinace pro děti a dorost, s.r.o. Vytvořilo vibko.cz | tvorba webových stránek